Destruction Of World And Human

Klip do utworu muzycznego “Destruction Of World And Human” autorstwa deathmetalowego zespołu Warmageddon to jeden z elementów mojej pracy dyplomowej z dziedziny sztuki mediów. Film łączy ze sobą animację rysunkową wykonaną na tablecie graficznym w programie Adobe Photoshop, animację poklatkową oraz fragmenty nagrań video, które przedstawiają realne sceny działań wojennych. animacja opowiada historię człowieka, któremu śnią się koszmary, bohater usiłuje wyrwać się z okropnych snów ale do końca nie wie czy tkwi we śnie czy na jawie.

The music video for the song “Destruction Of World And Human” by death metal band Warmageddon it was one of the elements of my diploma work from the field of media art. The film combines hand drawn animation made on graphic tablet in Adobe Photoshop, stop-motion animation and fragments of video records presenting real scenes of war. The clip shows the story of a man who awakens from nightmares, tries to escape from terrible dreams but do not really know if lies asleep or awake


poniżej prezentuję wybrane obrazy / selected images below

000010000200003000040000500006000070000800009000100001100012000130001400015000160001700018

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Digg thisShare on Reddit0Share on LinkedIn0Share on StumbleUpon0Share on VKFlattr the authorShare on Tumblr0