Qrczango

Dwie plansze, które wykonałem w 2014 roku do komiksu “Qrczango Bizarro World 1 of 2” przy współpracy z Wydawnictwem Bazgrolle. Komiks powstał przy wsparciu najciekawszych młodych twórców polskiego podziemia komiksowego takich jak Fil, XNDR, Mei, Jaszczu, Jan Mazur, Imana, Bele, Agata Wawryniuk, Łazur & Blu, Filip Bąk, Skarż, Szymon Kaźmierczak i mnie. Jak przystało na andergrandową robotę został wydrukowany w odcieniach szarości, poniżej mogę zaprezentować oryginały plansz, które zdecydowanie więcej zyskują w kolorze. Prace powstały w oparciu o szkice wykonane na papierze, które służyły za bazę pod cyfrowy rysunek w programie Adobe Photoshop.

Two boards that I made in 2014 to the comic “Qrczango Bizarro World 1 of 2” in cooperation with the publishing house Bazgrolle. The comic was created with the support of the most interesting young Polish underground comic artists such as Fil, XNDR, Mei, Jaszczu, Jan Mazur, Imana, Bele, Agata Wawryniuk, Łazur & Blu, Filip Bąk, Skarż, Szymon Kaźmierczak and me. As befits an underground job comic book was printed in grayscale, below I present originals of boards that in my opinion are much better in color. The works are based on sketches made on paper that was base for a digital drawing in Adobe Photoshop. 


QrczangoPlanszeQrczangoPlanszaDetal01QrczangoPlanszaDetal02QrczangoPlanszaDetal03QrczangoPlanszaDetal04IMG_9753-2IMG_9751-1IMG_9760-1

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Digg thisShare on Reddit0Share on LinkedIn0Share on StumbleUpon0Share on VKFlattr the authorShare on Tumblr0