Web Team

Ilustracje wykonane dla Wydziału Nowych Technologii (WNT) Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) przedstawiają portrety członków drużyny harcerskiej wciągniętej w wir nowych możliwości, które niesie ze sobą technika. Prace powstały na bazie rysunków na tablecie graficznym w programie Adobe Photoshop.

Set of illustrations made for WNT ZHP – Polish Scouting and Guiding Association, shows portraits of members of the scout troop retracted into the vortex of the new opportunities that technology brings. The works were created based on a graphic tablet drawings in Adobe Photoshop


drużyna-indexS2012-Drużyna-w-sieci-02-Pirciu-płaski2012-Drużyna-w-sieci-01-Robson-płaski2012-Drużyna-w-sieci-03-Marlena-płaski2012-Drużyna-w-sieci-04-Pieguska-płaski

details

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Digg thisShare on Reddit0Share on LinkedIn0Share on StumbleUpon0Share on VKFlattr the authorShare on Tumblr0